Procházet zdrojové kódy

make R CMD check happy

tags/v0.4.0
noerw před 1 rokem
rodič
revize
60ae1d5358
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis
4 změnil soubory, kde provedl 3 přidání a 4 odebrání
 1. +0
  -1
    .gitignore
 2. +1
  -1
    DESCRIPTION
 3. +1
  -1
    R/opensensmapr.R
 4. +1
  -1
    README.md

+ 0
- 1
.gitignore Zobrazit soubor

@@ -7,4 +7,3 @@
*.log

opensensmapr_*.tar.gz
inst/doc

+ 1
- 1
DESCRIPTION Zobrazit soubor

@@ -1,6 +1,6 @@
Package: opensensmapr
Type: Package
Title: Client for the data API of openSenseMap.org
Title: Client for the Data API of openSenseMap.org
Version: 0.3.3
URL: http://github.com/noerw/opensensmapR
BugReports: http://github.com/noerw/opensensmapR/issues

+ 1
- 1
R/opensensmapr.R Zobrazit soubor

@@ -81,4 +81,4 @@
`%>%` = magrittr::`%>%`

# just to make R CMD check happy, due to NSE (dplyr) functions
globalVariables(c('lastMeasurement'))
globalVariables(c('lastMeasurement', '.'))

+ 1
- 1
README.md Zobrazit soubor

@@ -1,6 +1,6 @@
# opensensmapr

[![CRAN status](http://www.r-pkg.org/badges/version/opensensmapr)](https://cran.r-project.org/package=opensensmapr) [![Travis build status](https://travis-ci.org/noerw/opensensmapR.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/noerw/opensensmapR) [![AppVeyor Build Status](https://ci.appveyor.com/api/projects/status/github/noerw/opensensmapR?branch=master&svg=true)](https://ci.appveyor.com/project/noerw/opensensmapR) [![Coverage status](https://codecov.io/gh/noerw/opensensmapR/branch/master/graph/badge.svg)](https://codecov.io/github/noerw/opensensmapR?branch=master)
[![CRAN status](https://www.r-pkg.org/badges/version/opensensmapr)](https://cran.r-project.org/package=opensensmapr) [![Travis build status](https://travis-ci.org/noerw/opensensmapR.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/noerw/opensensmapR) [![AppVeyor Build Status](https://ci.appveyor.com/api/projects/status/github/noerw/opensensmapR?branch=master&svg=true)](https://ci.appveyor.com/project/noerw/opensensmapR) [![Coverage status](https://codecov.io/gh/noerw/opensensmapR/branch/master/graph/badge.svg)](https://codecov.io/github/noerw/opensensmapR?branch=master)

This R package ingests data (environmental measurements, sensor stations) from the API of opensensemap.org for analysis in R.
The package aims to be compatible with sf and the tidyverse.

Načítá se…
Zrušit
Uložit