very early prototype of a spaceshooter in SFML
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
noerw 2fdaf22ed3 fixup! implement pause state 2 lat temu
img start implementing background 2 lat temu
.clang-format create style file 2 lat temu
.gitignore change output to game.bin so it can be ignored 2 lat temu
Audiowide-Regular.ttf implement menu 2 lat temu
Audiowide-Regular_OFL.txt implement menu 2 lat temu
IDEAS.md add stub for Level 2 lat temu
Makefile add stub for Level 2 lat temu
background.cpp move gameView to Game, add Game:handleKey, cleanup 2 lat temu
background.hpp remove onevent from background 2 lat temu
game.cpp fixup! implement pause state 2 lat temu
game.hpp implement pause state 2 lat temu
level.cpp make level fade away with timer 2 lat temu
level.hpp make level fade away with timer 2 lat temu
main.cpp fixup! implement pause state 2 lat temu
main.hpp fix build, change namespace, reorder init 2 lat temu
mainmenu.cpp Player as direct subclass from CircleShape 2 lat temu
mainmenu.hpp move gameView to Game, add Game:handleKey, cleanup 2 lat temu
player.cpp Player as direct subclass from CircleShape 2 lat temu
player.hpp Player as direct subclass from CircleShape 2 lat temu
random.hpp add stub for Level 2 lat temu
vec2util.hpp add stub for Level 2 lat temu